Bekijk onze position paper

Wij hebben een bericht voor de overheid. Bekijk onze position paper: 'Afschaffen btw op groente en fruit'.

Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid

De lectoren die samen het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid vormen, werken vanuit verschillende invalshoeken aan voedselvraagstukken. Deze vraagstukken hebben allemaal te maken met beschikbaarheid en toegankelijkheid van duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. 

De betrokken lectoren willen samen het praktijkgericht onderzoek rond voedsel, voeding en gezondheid versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen. Wat heeft de burger eraan en hoe komt het gezonde, duurzame voedsel bij de consument terecht? Hoe zorgen we ervoor dat kinderen ‘groenere groentes’ eten? Hoe leiden we (gezondheids)professionals op met  ‘oog voor gezonde voeding?’ Deze en andere vragen staan centraal in de betrokken lectoraten.  

In het platform zelf worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Daarnaast is het platform aangeschoven bij de ontwikkeling van diverse regionale, nationale en internationale onderzoeksagenda’s waarin gezond en duurzaam voedsel een rol speelt. Waar mogelijk wordt vanuit het platform hierin samengewerkt en worden andere partijen uitgenodigd om de krachten verder te bundelen.  

Het platform geeft via deze website de ontwikkelingen weer en verwijst verder naar de projectwebsites, lectorenwebsite of anderszins. Daarnaast is het doel van het platform om het netwerk te verbreden en te verdiepen en de kwaliteit van het praktijkgerichte onderzoek te bevorderen. Wil je meedoen? Stuur een bericht naar de projectleiding (zie contact).