Over ons

De lectoren in het Platform Voedsel en Gezondheid houden zich bezig met voedselvraagstukken omtrent de beschikbaarheid van en toegang tot duurzaam, veilig en gezond voedsel in nauwe verbinding met overheid en bedrijfsleven, onder andere via de topsectoren (TKI Agri&Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen).