Contact

Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid.

Projectleiding

Doede Binnema             

 d.j.binnema@pl.hanze.nl    

Projectsecretariaat

Dr ir Andrea Werkman
a.m.werkman@pl.hanze.nl
050 595 7753