Contact

Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid.

Projectleiding

Doede Binnema             

 [email protected]    

Projectsecretariaat

Dr ir Andrea Werkman
[email protected]
050 595 7753