Aeres Hogeschool is penvoerder van het Platform Voedsel en Gezondheid.

Projectleiding

Sigrid Wertheim-Heck                   

s.wertheim-heck@aeres.nl          

Projectsecretariaat

Nicolette van de Kamp
n.van.de.kamp@aeres.nl
06-11323581