Gerelateerde lectoraten

Aan het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid zijn de volgende lectoraten verbonden:

Aeres Hogeschool Almere  - Voedsel en Gezond Leven

Sigrid Wertheim-Heck

Het lectoraat Voedsel en Gezond Leven (normalisatie van gezonde en duurzame voedselconsumptie patronen) richt zich op vragen als: waarom eten we wat we eten? Hoe relateren consumptiepatronen aan voedselvoorzieningssystemen en -structuren?  


Has Hogeschool - Groene Gezondheid

Herman Peppelenbos    

Het lectoraat Groene Gezondheid richt zich op het verhogen van de groente- en fruitconsumptie door het ontwikkelen en testen van nieuwe groente- en fruitconcepten, het monitoren van de voedingswaarde van vers en verwerkt groente en fruit en het verbeteren van de kwaliteit van vers groente en fruit.

Has Hogeschool - Voeding & Gezondheid

Annet Roodenburg

Gezonde boodschappen staan centraal. Binnen het lectoraat zijn 4 onderzoeksprogrammalijnen gedefinieerd: 1) Voeding voor 65+ers, 2) Gezonder aanbod -monitoren met food data-, 3) Gezonder aanbod -food service- en 4) Gereedschapskist gezonde productontwikkeling. In de programmalijnen komen ‘verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten’ en ‘gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen’ bij elkaar. Gezonde boodschappen dus.

Hanzehogeschool Groningen - Functionele Voedingsingrediënten en Gezondheid

Doede Binnema

Het lectoraat Functionele Voedingsingrediënten en Gezondheid maakt een vertaling naar praktische toepassingen van beschikbare kennis op het gebied van ingrediëntontwikkeling en -karakterisering. De nadruk ligt hierbij op toepassingsmogelijkheden van ingrediënten (m.n. koolhydraten) in een voedingsdieet dat bijdraagt aan een healthy lifestyle.  

Van Hall Larenstein - Food Physics    

Lizette Oudhuis

   
Food Physics komt niet met het nieuwste dieet of de nieuwe schijf van vijf, maar richt zich letterlijk op de fysieke kant van voeding: hoe maak je met gezonde ingrediënten lekkere voeding, die er ook nog eens goed uitziet en een fijne bite heeft. Actuele en interessante vragen die centraal staan binnen het lectoraat Food Physics. Haar aandachtsgebieden zijn (natuurlijke) polymeren, het ontwikkelen van nieuwe ingrediënten op basis van natuurlijke polymeren (met name zetmeel) en de interactie tussen ingrediënten in voedselproducten, maar ook nieuwe technologieën zoals het 3D-printen van voedsel en Virtual Reality. Lizette Oudhuis is ook actief als lector Personal Food & Nutrition bij de Hanzehogeschool Groningen. Deze leeropdracht is opgezet in samenwerking met Van Hall Larenstein.

Inholland - Health & Food    

Feike van der Leij   

De onderzoekslijn Health & Food van Inholland wil de gezondheid van consumenten bevorderen, de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren en ertoe bijdragen dat mensen gelukkig oud kunnen worden. In het onderzoeksprogramma Food for Happy Ageing worden praktijkrelevante innovaties bereikt binnen de thema's Kracht van smaak, customized food, personalized food, reststroomverwaarding en spiermetabolisme en veroudering.    

Christelijke Hogeschool Ede - Zorg voor Voeding en Gezondheid

Willemieke Kroeze    

De uitdaging van gezondheidsbevordering is dikwijls gerelateerd aan het bevorderen van gezond gedrag, bijvoorbeeld voedingsgedrag. Maar hoe doe je dat nu precies? Waarom lukt het soms wel en soms niet? Welke evidence-based gedragsveranderingsstrategieën zijn geschikt voor de praktijk van de verpleegkundige? En hoe kun je kwetsbare groepen ondersteunen, zoals laaggeletterden of mensen met te weinig gezondheidsvaardigheden? Dit lectoraat zal zich richten op het onderzoeken van vragen uit de praktijk en het ontwikkelen van implementatiestrategieën (tools, training).

Aeres Hogeschool Almere - Stedelijke Voedselvraagstukken 

Esther Veen   

Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving waarin consumenten gezonde en duurzame voedselroutines kunnen ontwikkelen die passen bij hun achtergrond, manier van leven, en beschikbare middelen.  

Foto: Ton van den Born