Gerelateerde lectoraten

Aan het Platform Voedsel, Voeding en Gezondheid zijn de volgende lectoraten verbonden:

HAS green academy - Groene Gezondheid

Het lectoraat Groene Gezondheid richt zich op het verhogen van de groente- en fruitconsumptie door het ontwikkelen en testen van nieuwe groente- en fruitconcepten, het monitoren van de voedingswaarde van vers en verwerkt groente en fruit en het verbeteren van de kwaliteit van vers groente en fruit.

Lector: Herman Peppelenbos    

HAS green academy - Voeding & Gezondheid

Gezonde boodschappen staan centraal. Binnen het lectoraat zijn 4 onderzoeksprogrammalijnen gedefinieerd: 1) Voeding voor 65+ers, 2) Gezonder aanbod -monitoren met food data-, 3) Gezonder aanbod -food service- en 4) Gereedschapskist gezonde productontwikkeling. In de programmalijnen komen ‘verantwoorde, transparante communicatie richting alle consumenten’ en ‘gezondere samenstelling van het aanbod aan voedingsmiddelen’ bij elkaar. Gezonde boodschappen dus.

Lector: Annet Roodenburg

Hanzehogeschool Groningen/Van Hall Larenstein - Healthy Food & Nutrition  

Het lectoraat Healthy Food & Nutrition doet onderzoek naar duurzame voedselproducten voor een gezonde levensstijl. De focus ligt op gepersonaliseerde productontwikkeling. Hierbij met name gekeken naar samenstelling, textuur en beschikbaarheid van nieuw macro- en micronutriënten. Denk hierbij aan plantaardige eiwitten, langzaam verteerbare zemelen en vezels. Deze leeropdracht is opgezet in samenwerking met Van Hall Larenstein

Lector: Lizette Oudhuis 

Inholland - Health & Food    

De onderzoekslijn Health & Food van Inholland wil de gezondheid van consumenten bevorderen, de duurzaamheid van de voedselketen verbeteren en ertoe bijdragen dat mensen gelukkig oud kunnen worden. In het onderzoeksprogramma Food for Happy Ageing worden praktijkrelevante innovaties bereikt binnen de thema's Kracht van smaak, customized food, personalized food, reststroomverwaarding en spiermetabolisme en veroudering.    

Lector: Feike van der Leij    

Christelijke Hogeschool Ede - Zorg voor Voeding en Gezondheid

De uitdaging van gezondheidsbevordering is dikwijls gerelateerd aan het bevorderen van gezond gedrag, bijvoorbeeld voedingsgedrag. Maar hoe doe je dat nu precies? Waarom lukt het soms wel en soms niet? Welke evidence-based gedragsveranderingsstrategieën zijn geschikt voor de praktijk van de verpleegkundige? En hoe kun je kwetsbare groepen ondersteunen, zoals laaggeletterden of mensen met te weinig gezondheidsvaardigheden? Dit lectoraat zal zich richten op het onderzoeken van vragen uit de praktijk en het ontwikkelen van implementatiestrategieën (tools, training).

Lector:  Willemieke Kroeze    

Aeres Hogeschool Almere - Stedelijke Voedselvraagstukken 

Het lectoraat Stedelijke Voedselvraagstukken richt zich op het stimuleren van een inclusieve voedselomgeving waarin mensen gezonde en duurzame voedselroutines kunnen ontwikkelen die passen bij hun achtergrond, manier van leven, en beschikbare middelen. Er is specifieke aandacht voor de multiculinaire voedselomgeving, voor de eiwittransitie en voor voedselverspilling.

 

Lector: Esther Veen    

De Haagse Hogeschool - Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving  

Het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (van het Kenniscentrum Health Innovation) richt zich op de gezonde leefstijl van kinderen en jongeren, digitale onderzoek- en ondersteuningstools gerelateerd met mHealth, eHealth, nutritional assessment, etcetera.  Lector Machteld van Lieshout is ambassadeur voor onderzoeksintensief onderwijs waarbij onderzoeksprojecten geïntegreerd worden in het curriculum van de Opleiding Voeding & Diëtetiek. Met collega Dr Maartje de Groot startte zij onlangs de Innovation Community eHealth waarbij onderzoek, onderwijs en innovatie verbonden zijn ter bevordering van de toepassing van eHealth binnen Voeding & Diëtetiek. 

 

Lector: Dr Machteld van Lieshout